Jak posługiwać się analizą techniczną?

Sposobów na analizę akcji jest wiele. Różnią się od siebie trudnością, wykorzystywanymi metodami i podstawami matematycznymi, jednak mają jeden cel. Mają odpowiedzieć na pytanie czy opłaca się inwestować w dane akcje. Zatem jak posługiwać się analizą techniczną? Co należy wiedzieć na ten temat? Przeczytaj i dowiedz się więcej!

Analiza techniczna – podstawowe założenia

Jak sama nazwa wskazuje, analiza techniczna opiera się na pewnych określonych metodach – technikach. Dzięki ich wykorzystaniu inwestorzy mają nadzieję na przewidzenie przyszłych cen akcji. Głównym założeniem tego rodzaju analizy zachowania rynku jest znalezienie wzorców w przeszłości i na ich podstawie prognoza zachowania się kursów w przyszłości.

Analiza techniczna opiera się na fundamencie prawa popytu i podaży. W jej założeniach znajdują się takie tezy, jak:

  • cena akcji zależy od popytu i podaży, nie musi być odzwierciedleniem sytuacji finansowej firmy
  • procesy giełdowe się powtarzają
  • wahania kursów podlegają pewnym trendom (krótko- lub długotrwałym).

Przy tak skonstruowanej definicji inwestorzy mają spore szanse na osiągnięcie zysku, jednak ta metoda ma również swoich przeciwników, będących zarazem zwolennikami innych technik analizy.

Analiza techniczna

Jak posługiwać się analizą techniczną?

Analiza techniczna w dużej mierze opiera się badaniu wykresów cen interesujących nas akcji czy całych indeksów giełdowych. Dzięki zastosowaniu szeregu technik (z którymi możesz się zapoznać w książkach, poświęconych temu rodzajowi analizy) możliwe jest znalezienie wzorców, które mają duże szanse, by powtórzyć się w najbliższej przyszłości.

Duże znaczenie w analizie technicznej odgrywają wykresy świecowe. Zawierają się na nich bardzo istotne informacje, obrazujące zachowanie cen w danych okresie, najczęściej dziennym. Jak je rozumieć? Składają się one z kilku elementów: podłużnego prostokąta, z którego wychodzą dwie pionowe kreski. W zależności od tego, w którą stronę kurs zmienił swoją wartość, prostokąt może być pusty w środku (wzrost) lub pełny (spadek). Czasem stosuje się również kolory – zielony do wzrostów i czerwony do spadków.

Jeśli nastąpił wzrost (cena podczas zamknięcia wyższa niż otwarcia), dolna krawędź prostokąta opisuje właśnie cenę otwarcia, a górna zamknięcia. Dwie dalsze kreski to, od góry, cena maksymalna i minimalna.

Analiza tego typu wykresów opiera się na rysowaniu szeregu prostych, na których podstawie jesteśmy w stanie ocenić i poznać trend, jaki w danym czasie rządzi cenami akcji. Jest to zadanie wymagające doświadczenia, ale też większej tolerancji na ryzyko. Ponadto należy też wziąć pod uwagę inne czynniki, które mogą mieć wpływ na kursy, dlatego analitycy techniczni powinni być na bieżąco, jeśli chodzi o wydarzenia ze świata.

Dodaj komentarz